Tasty Menu – T-Menu replacement
Ви не можете вибрати більше 25 тем Теми мають розпочинатися з літери або цифри, можуть містити дефіси (-) і не повинні перевищувати 35 символів.

7 рядки
94B

  1. #MIN_CONFIG(3.2.0)
  2. AM_INIT_AUTOMAKE(tastymenu, 1.0.8)
  3. AC_C_BIGENDIAN
  4. AC_CHECK_KDEMAXPATHLEN