Преглед на файлове

Fix remaining FTBFS in parallel-tests with automake 1.13

tags/r14.0.0
Francois Andriot преди 6 години
родител
ревизия
b4d585c643
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      cvs.sh

+ 1
- 1
cvs.sh Целия файл

@@ -123,7 +123,7 @@ if egrep "^A[MC]_CONFIG_HEADER" configure.in >/dev/null 2>&1; then
fi

echo "*** Creating Makefile templates"
$AUTOMAKE || exit 1
$AUTOMAKE --add-missing || exit 1

if test "$UNSERMAKE" = no; then
echo "*** Postprocessing Makefile templates"

Loading…
Отказ
Запис