Shared admin folder
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Slávek Banko 68f23556e6
Drop definition of deprecated substitution type ksize_t.
1 år sedan
Doxyfile.am Copy the KDE 3.5 branch to branches/trinity for new KDE 3.5 features. 10 år sedan
Doxyfile.global Reversed some incorrect TQt renaming related to qhelpgenerator. 1 år sedan
Makefile.common Copy the KDE 3.5 branch to branches/trinity for new KDE 3.5 features. 10 år sedan
README Add README file to admin/ directory 8 år sedan
acinclude.m4.in Drop definition of deprecated substitution type ksize_t. 1 år sedan
am_edit Remove unwanted -i option for perl. 1 år sedan
bcheck.pl Copy the KDE 3.5 branch to branches/trinity for new KDE 3.5 features. 10 år sedan
compile Copy the KDE 3.5 branch to branches/trinity for new KDE 3.5 features. 10 år sedan
conf.change.pl Copy the KDE 3.5 branch to branches/trinity for new KDE 3.5 features. 10 år sedan
config.guess Copy the KDE 3.5 branch to branches/trinity for new KDE 3.5 features. 10 år sedan
config.pl Additional renaming of kde to tde 8 år sedan
config.rpath Added this empty file for Automake 1.10+ 10 år sedan
config.sub Copy the KDE 3.5 branch to branches/trinity for new KDE 3.5 features. 10 år sedan
configure.in.bot.end Conversion qt -> tqt 1 år sedan
configure.in.min Conversion qt -> tqt 1 år sedan
cvs.sh Conversion qt -> tqt 1 år sedan
debianrules Conversion qt -> tqt 1 år sedan
depcomp Copy the KDE 3.5 branch to branches/trinity for new KDE 3.5 features. 10 år sedan
deps.am Copy the KDE 3.5 branch to branches/trinity for new KDE 3.5 features. 10 år sedan
detect-autoconf.pl Copy the KDE 3.5 branch to branches/trinity for new KDE 3.5 features. 10 år sedan
doxygen.sh Conversion qt -> tqt 1 år sedan
install-sh Copy the KDE 3.5 branch to branches/trinity for new KDE 3.5 features. 10 år sedan
libtool.m4.in Update libtool and ltmain to handle newest versions 10 år sedan
ltmain.sh Fix unintended rename of lnkscript 7 år sedan
missing Fixed remaining GPL address zip codes 10 år sedan
mkinstalldirs Copy the KDE 3.5 branch to branches/trinity for new KDE 3.5 features. 10 år sedan
nmcheck Copy the KDE 3.5 branch to branches/trinity for new KDE 3.5 features. 10 år sedan
oldinclude.m4.in Copy the KDE 3.5 branch to branches/trinity for new KDE 3.5 features. 10 år sedan
pkg.m4.in Copy the KDE 3.5 branch to branches/trinity for new KDE 3.5 features. 10 år sedan
ylwrap Copy the KDE 3.5 branch to branches/trinity for new KDE 3.5 features. 10 år sedan

README

This code is shared among all Trinity modules
New code should not use Autotools (and therefore this folder), instead it should use CMake