Shared admin folder
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Slávek Banko 68f23556e6
Drop definition of deprecated substitution type ksize_t.
7 månader sedan
Doxyfile.am Copy the KDE 3.5 branch to branches/trinity for new KDE 3.5 features. 9 år sedan
Doxyfile.global Reversed some incorrect TQt renaming related to qhelpgenerator. 1 år sedan
Makefile.common Copy the KDE 3.5 branch to branches/trinity for new KDE 3.5 features. 9 år sedan
README Add README file to admin/ directory 7 år sedan
acinclude.m4.in Drop definition of deprecated substitution type ksize_t. 7 månader sedan
am_edit Remove unwanted -i option for perl. 9 månader sedan
bcheck.pl Copy the KDE 3.5 branch to branches/trinity for new KDE 3.5 features. 9 år sedan
compile Copy the KDE 3.5 branch to branches/trinity for new KDE 3.5 features. 9 år sedan
conf.change.pl Copy the KDE 3.5 branch to branches/trinity for new KDE 3.5 features. 9 år sedan
config.guess Copy the KDE 3.5 branch to branches/trinity for new KDE 3.5 features. 9 år sedan
config.pl Additional renaming of kde to tde 7 år sedan
config.rpath Added this empty file for Automake 1.10+ 9 år sedan
config.sub Copy the KDE 3.5 branch to branches/trinity for new KDE 3.5 features. 9 år sedan
configure.in.bot.end Conversion qt -> tqt 1 år sedan
configure.in.min Conversion qt -> tqt 1 år sedan
cvs.sh Conversion qt -> tqt 1 år sedan
debianrules Conversion qt -> tqt 1 år sedan
depcomp Copy the KDE 3.5 branch to branches/trinity for new KDE 3.5 features. 9 år sedan
deps.am Copy the KDE 3.5 branch to branches/trinity for new KDE 3.5 features. 9 år sedan
detect-autoconf.pl Copy the KDE 3.5 branch to branches/trinity for new KDE 3.5 features. 9 år sedan
doxygen.sh Conversion qt -> tqt 1 år sedan
install-sh Copy the KDE 3.5 branch to branches/trinity for new KDE 3.5 features. 9 år sedan
libtool.m4.in Update libtool and ltmain to handle newest versions 9 år sedan
ltmain.sh Fix unintended rename of lnkscript 6 år sedan
missing Fixed remaining GPL address zip codes 9 år sedan
mkinstalldirs Copy the KDE 3.5 branch to branches/trinity for new KDE 3.5 features. 9 år sedan
nmcheck Copy the KDE 3.5 branch to branches/trinity for new KDE 3.5 features. 9 år sedan
oldinclude.m4.in Copy the KDE 3.5 branch to branches/trinity for new KDE 3.5 features. 9 år sedan
pkg.m4.in Copy the KDE 3.5 branch to branches/trinity for new KDE 3.5 features. 9 år sedan
ylwrap Copy the KDE 3.5 branch to branches/trinity for new KDE 3.5 features. 9 år sedan

README

This code is shared among all Trinity modules
New code should not use Autotools (and therefore this folder), instead it should use CMake