Shared cmake folder
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
Alexander Golubev f0a5bcc760 tde_create_translated_desktop: Prevent FTBFS on generated desktop files 2 miesięcy temu
modules tde_create_translated_desktop: Prevent FTBFS on generated desktop files 2 miesięcy temu
templates Move templates to a separate directory and rename to the tde_ prefix. 11 miesięcy temu
generate_apidox Conversion qt->tqt. 3 lat temu
install_apidox Add preliminary apidox support to CMake 10 lat temu