September 22, 2020 - September 29, 2020

Přehled

0 aktivní požadavky na natažení
0 aktivní úkoly
Při vyloučení slučování, 2 autoři nahrály 3 revizí do master a 5 revizí do všech větví. Na master, 6 soubory se změnily a bylo zde 9 přidání a 3 odebrání.