Клон по подразбиране

master

c2cf8f6ec7 · DilOS: libtdeldap build pack · Последна модификация преди 1 ден

Клонове

bug/2273/luks

3fae62ea12 · DEB: added initial support for locking/unlocking of encrypted disks. · Последна модификация преди 4 месеца

96
1
#18 Отворени
dilos-pack-pytdeextensions

f791f1fd66 · DilOS: pytdeextensions build pack · Последна модификация преди 3 седмици

42
1
#44 Отворени
dilos-pack-python-trinity

83a197d7d4 · DilOS: python-trinity build pack · Последна модификация преди 3 седмици

42
1
#43 Отворени
dilos-pack-tde-i18n

51c5ee3cc7 · DilOS: tde-i18n build pack · Последна модификация преди 3 седмици

42
1
#60 Отворени
dilos-pack-tdeaccessibility

addf9ac33a · DilOS: tdeaccessibility build pack · Последна модификация преди 1 ден

0
1
#47 Отворени
dilos-pack-tdeaddons

69777b00c6 · DilOS: tdeaddons build pack · Последна модификация преди 1 ден

0
1
#59 Отворени
dilos-pack-tdeadmin

c83e46dfbd · DilOS: tdeadmin build pack · Последна модификация преди 1 ден

0
1
#50 Отворени
dilos-pack-tdeartwork

5abb1ce8ed · DilOS: tdeartwork build pack · Последна модификация преди 1 ден

0
1
#51 Отворени
dilos-pack-tdebase

042414011e · DilOS: tdebase build pack · Последна модификация преди 1 ден

0
1
#39 Отворени
dilos-pack-tdebindings

1cd3fbfc17 · DilOS: tdebindings build pack · Последна модификация преди 1 ден

0
1
#45 Отворени
dilos-pack-tdeedu

27cfb3d1cf · DilOS: tdeedu build pack · Последна модификация преди 1 ден

0
1
#54 Отворени
dilos-pack-tdegames

18a5325de0 · DilOS: tdegames build pack · Последна модификация преди 1 ден

0
1
#52 Отворени
dilos-pack-tdegraphics

06ca8ccde7 · DilOS: tdegraphics build pack · Последна модификация преди 1 ден

0
1
#55 Отворени
dilos-pack-tdemultimedia

8ab1ef5f99 · DilOS: tdemultimedia build pack · Последна модификация преди 1 ден

0
1
#46 Отворени
dilos-pack-tdenetwork

237b6fdd7e · DilOS: tdenetwork build pack · Последна модификация преди 1 ден

0
1
#49 Отворени
dilos-pack-tdepim

a8284e0db6 · DilOS: tdepim build pack · Последна модификация преди 1 ден

0
1
#56 Отворени
dilos-pack-tdesdk

b6da0487c6 · DilOS: tdesdk build pack · Последна модификация преди 1 ден

0
1
#57 Отворени
dilos-pack-tdetoys

aadb702f53 · DilOS: tdetoys build pack · Последна модификация преди 1 ден

0
1
#53 Отворени
dilos-pack-tdeutils

de52fcf0aa · DilOS: tdeutils build pack · Последна модификация преди 1 ден

0
1
#48 Отворени
dilos-pack-tdevelop

d3730ad3a5 · DilOS: tdevelop build pack · Последна модификация преди 1 ден

0
1
#58 Отворени
feat/freebsd-14.0.x-pre

0218014269 · FreeBSD: Update versions to current R14.0.8~pre · Последна модификация преди 5 дни

1006
475
r14.0.x

5593d90a56 · DilOS: libtdeldap build pack · Последна модификация преди 1 ден

1006
524
v3.5.13-sru

0bfe4e2db5 · DEB qt3: Drop deleting/re-creating symlinks for include/qinputcontext*.h. · Последна модификация преди 2 месеца

3043
439
bug/266/tdebindings-move-to-usr-lib

45d7fc6c45 · DEB: move libtqt-perl to /usr folder. This relates to bug 266. · Последна модификация преди 1 година

296
4
#10 Отворени