Trinity Desktop Environment Packaging
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
François Andriot d036de9c62 RPM: update build scripts 1 rok temu
..
build_rpm_package.sh RPM: update build scripts 1 rok temu
configure_repository.sh RPM: update build scripts 1 rok temu
gather_rpm_sources.sh RPM: update build scripts 1 rok temu
get_installed_package_version.sh RPM Packaging: update for 14.0.2 4 lat temu
get_latest_built_package_filename.sh RPM: update build scripts 1 rok temu
get_latest_built_package_version.sh RPM: update build scripts 1 rok temu
get_latest_tarball_filename.sh RPM: update build scripts 1 rok temu
get_latest_tarball_version.sh RPM: update build scripts 1 rok temu
get_rpm_package_name.sh RPM: update packages for PCLinuxOS 2018 1 rok temu
get_source_files.sh RPM: update build scripts 1 rok temu
get_spec_version.sh RPM: update build scripts 1 rok temu
get_specfile.sh RPM: update build scripts 1 rok temu
install_requires.sh RPM Packaging: update build scripts 6 lat temu
install_rpm_package.sh RPM packaging: update build scripts 2 lat temu
is_latest_package_built.sh RPM: update build scripts 1 rok temu
is_latest_package_installed.sh RPM: update build scripts 1 rok temu
jpegint.h.el5 update tqca 5 lat temu
jpegint.h.el6 update tqca 5 lat temu
rpmdist.sh RPM: update build scripts 1 rok temu
update_repository.sh RPM: update build scripts 1 rok temu