Trinity Desktop Environment Packaging
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
François Andriot ee614c136c RPM: update build scripts for pclinuxos 10 miesięcy temu
..
applications RPM: update build scripts for R14.0.6 10 miesięcy temu
build RPM: update build scripts 1 rok temu
dependencies RPM: fix gcc visibility in TQT3 10 miesięcy temu
docker RPM: update build scripts for pclinuxos 10 miesięcy temu
extras RPM: update build scripts for R14.0.6 10 miesięcy temu
libraries RPM: update packages for PCLinuxOS 2018 1 rok temu
main RPM: update build scripts for pclinuxos 10 miesięcy temu
.gitignore RPM packaging: update for R14 5 lat temu
Makefile.r14 RPM: update build scripts for pclinuxos 10 miesięcy temu
Makefile.v3.5.13-sru RPM packaging: update build scripts 5 lat temu
notes.txt RPM: update packages for PCLinuxOS 2018 1 rok temu
packages.f20 RPM packaging: update for R14 5 lat temu
packages.f21 RPM packaging: massive update SPEC files 4 lat temu
packages.f22 RPM packaging: massive update SPEC files 4 lat temu
packages.f23 RPM packaging: update distro packages lists 3 lat temu
packages.f24 RPM packaging: update distro packages lists 3 lat temu
packages.fedora RPM Packaging: cleanup bibletime 5 lat temu
packages.mga RPM Packaging: update build scripts 5 lat temu
packages.mga4 RPM packaging: massive update SPEC files 4 lat temu
packages.oss RPM packaging: update build scripts 5 lat temu
packages.oss123 RPM packaging: update for R14 5 lat temu