Baghira widget style for TDE
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 

31 wiersze
943 B

if HAVE_3_4
KICKERMENUDIR=kickermenu
SIDEBARDIR=sidebar
else
KICKERMENUDIR=kickermenu-3.3
SIDEBARDIR=
endif
SUBDIRS = bab colorscheme config deco icons sessionapplet starter style $(KICKERMENUDIR) $(SIDEBARDIR)
$(top_srcdir)/configure.in: configure.in.in $(top_srcdir)/subdirs
cd $(top_srcdir) && $(MAKE) -f admin/Makefile.common configure.in ;
$(top_srcdir)/subdirs:
cd $(top_srcdir) && $(MAKE) -f admin/Makefile.common subdirs
$(top_srcdir)/acinclude.m4: $(top_srcdir)/admin/acinclude.m4.in $(top_srcdir)/admin/libtool.m4.in
@cd $(top_srcdir) && cat admin/acinclude.m4.in admin/libtool.m4.in > acinclude.m4
MAINTAINERCLEANFILES = configure.in acinclude.m4 configure.files
package-messages:
$(MAKE) -f admin/Makefile.common package-messages
$(MAKE) -C po merge
EXTRA_DIST = admin COPYING configure.in.in
dist-hook:
cd $(top_distdir) && perl admin/am_edit -padmin
cd $(top_distdir) && $(MAKE) -f admin/Makefile.common subdirs