March 1, 2020 - May 30, 2020

Přehled

0 aktivní požadavky na natažení
0 aktivní úkoly
Při vyloučení slučování, 4 autoři nahrály 12 revizí do master a 12 revizí do všech větví. Na master, 3 soubory se změnily a bylo zde 262 přidání a 15 odebrání.