Преглед на файлове

cmake: add tde_add_check_executable macro

pull/1/head
Slávek Banko преди 3 години
родител
ревизия
6ccf4fbc0c
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      cmake

+ 1
- 1
cmake

@@ -1 +1 @@
Subproject commit 0e0f4e9be4ce481304f4a9e7b0069af157425d74
Subproject commit 9150bd170f31408d6b4f02a2de8627a338ad6276

Зареждане…
Отказ
Запис