41 Ревизии (62fbdcae40f4f741f906e8bddfbe7391985ead1b)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  TDE Gitea 62fbdcae40 Reset submodule main/applications/tde-style-domino/cmake to latest HEAD преди 7 месеца
  TDE Gitea c9ff750cb5 Reset submodule main/applications/tde-style-domino/cmake to latest HEAD преди 9 месеца
  TDE Gitea fcb134f646 Reset submodule main/applications/tde-style-domino/cmake to latest HEAD преди 11 месеца
  TDE Gitea bfe65ab303 Reset submodule main/applications/tde-style-domino/admin to latest HEAD преди 11 месеца
  TDE Gitea 98255867bf Reset submodule main/applications/tde-style-domino/cmake to latest HEAD преди 11 месеца
  TDE Gitea 8a986f9610 Reset submodule main/applications/tde-style-domino/cmake to latest HEAD преди 11 месеца
  TDE Gitea 8477d0a725 Reset submodule main/applications/tde-style-domino/cmake to latest HEAD преди 1 година
  TDE Gitea 7a7f283342 Reset submodule main/applications/tde-style-domino/cmake to latest HEAD преди 1 година
  Slávek Banko 89e1769b57
Add CMakeL10n rules. преди 1 година
  TDE Gitea c63a4711cd Reset submodule main/applications/tde-style-domino/cmake to latest HEAD преди 1 година
  TDE Gitea 908747ba76 Reset submodule main/applications/tde-style-domino/cmake to latest HEAD преди 1 година
  TDE Gitea d1391a1c9a Reset submodule main/applications/tde-style-domino/admin to latest HEAD преди 1 година
  Timothy Pearson fd14ae5cf4 Reset submodule main/applications/tde-style-domino/cmake to latest HEAD преди 1 година
  TDE Gitea a7507443f9 Reset submodule main/applications/tde-style-domino/cmake to latest HEAD преди 1 година
  TDE Gitea 78dfa227be Reset submodule main/applications/tde-style-domino/admin to latest HEAD преди 1 година
  TDE Gitea a5c400b230 Reset submodule main/applications/tde-style-domino/admin to latest HEAD преди 1 година
  Michele Calgaro 31390f2b8f
LIB_QT -> LIB_TQT conversion to align to updated admin module преди 1 година
  TDE Gitea fc2b8cc5e0 Reset submodule main/applications/tde-style-domino/cmake to latest HEAD преди 1 година
  TDE Gitea a83ac5ed8f Reset submodule main/applications/tde-style-domino/admin to latest HEAD преди 1 година
  Timothy Pearson a5f2867079 Reset submodule main/applications/tde-style-domino/admin to latest HEAD преди 1 година
  Timothy Pearson af9658a688 Reset submodule main/applications/tde-style-domino/admin to latest HEAD преди 1 година
  Timothy Pearson 8f4868e5d0 Reset submodule main/applications/tde-style-domino/admin to latest HEAD преди 1 година
  Timothy Pearson a4822d42d8 Reset submodule main/applications/tde-style-domino/cmake to latest HEAD преди 2 години
  Timothy Pearson 4162133d41 Reset submodule main/applications/tde-style-domino/cmake to latest HEAD преди 2 години
  Slávek Banko f29c85357a Reset submodule main/applications/tde-style-domino/cmake to latest HEAD преди 3 години
  Slávek Banko 6ccf4fbc0c cmake: add tde_add_check_executable macro преди 3 години
  Timothy Pearson 27610abb3e Reset submodule main/applications/tde-style-domino/admin to latest HEAD преди 3 години
  Timothy Pearson 00bf02958b Reset submodule main/applications/tde-style-domino/cmake to latest HEAD преди 3 години
  Timothy Pearson 1510ea7b89 Reset submodule main/applications/tde-style-domino/cmake to latest HEAD преди 3 години
  Timothy Pearson f9d07b56f1 Reset submodule main/applications/tde-style-domino/admin to latest HEAD преди 3 години
  Slávek Banko bbeeb2fad7 Fix FTBFS caused by incorrect TQColor default value преди 3 години
  Slávek Banko f2f76d768b Update common directories преди 3 години
  Slávek Banko c678579b70 Update to new style API преди 3 години
  Slávek Banko 8f61d29f9c Initial TDE conversion преди 3 години
  Slávek Banko 96603e8acb Initial TQt conversion преди 3 години
  Slávek Banko 5d3112684b Fix using UTF-8 characters in the schema names преди 3 години
  Slávek Banko 0fc8bd091a Fix hardcoded path for freetype2 includes преди 3 години
  Slávek Banko 2c9119a5ef Fix FTBFS due to link module to shared library преди 3 години
  Slávek Banko 1e2161224b Removed an unwanted ";" to stop an empty if statement преди 3 години
  Slávek Banko 11e10d2361 Add common directories преди 3 години
  Slávek Banko 0fa8770a55 Initial import of kde-style-domino 0.4 преди 3 години