Domino widget style for TDE
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 

11 wiersze
243 B

AUTOMAKE_OPTIONS = foreign 1.5
DISTCLEANFILES = inst-apps
MAINTAINERCLEANFILES = subdirs configure.in acinclude.m4 configure.files
include admin/deps.am
include admin/Doxyfile.am
#SUBDIRS=$(TOPSUBDIRS)
SUBDIRS = domino dominoConfig client