Domino widget style for TDE
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
TDE Gitea de3637929c Reset submodule main/applications/tde-style-domino/cmake to latest HEAD před 2 měsíci
admin@8c7e0d40de Reset submodule main/applications/tde-style-domino/admin to latest HEAD před 2 měsíci
client Switch to Xext instead of xcb-shape. před 10 měsíci
cmake@f0a5bcc760 Reset submodule main/applications/tde-style-domino/cmake to latest HEAD před 2 měsíci
domino Remove alpha blending for text color specifically for the TDE Menu. před 5 měsíci
dominoConfig Move translations to a new directory layout. před 10 měsíci
getimages Initial TQt conversion před 5 roky
translations Update translation files před 5 měsíci
.gitmodules Switch all submodules to https. před 1 rokem
AUTHORS Initial import of kde-style-domino 0.4 před 5 roky
CMakeL10n.txt Desktop file translations: před 10 měsíci
CMakeLists.txt Raise the minimum required version of CMake to 2.8.12. před 4 měsíci
COPYING Initial import of kde-style-domino 0.4 před 5 roky
COPYING.LIB Initial import of kde-style-domino 0.4 před 5 roky
ChangeLog Initial TDE conversion před 5 roky
ConfigureChecks.cmake Switch to Xext instead of xcb-shape. před 10 měsíci
INSTALL Initial import of kde-style-domino 0.4 před 5 roky
Makefile.am Initial import of kde-style-domino 0.4 před 5 roky
Makefile.cvs Initial import of kde-style-domino 0.4 před 5 roky
NEWS Initial import of kde-style-domino 0.4 před 5 roky
README Initial import of kde-style-domino 0.4 před 5 roky
config.h.cmake Conversion to the cmake building system. před 10 měsíci
configure.in.in Fix hardcoded path for freetype2 includes před 5 roky

README