Domino widget style for TDE
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Michele Calgaro 15e8bb327c
Removed explicit usage of the 'register' keyword.
4 tygodni temu
admin @ 68f23556e6 Reset submodule main/applications/tde-style-domino/admin to latest HEAD 1 rok temu
client Removed explicit usage of the 'register' keyword. 4 tygodni temu
cmake @ 8668335711 Reset submodule main/applications/tde-style-domino/cmake to latest HEAD 2 miesięcy temu
domino Removed explicit usage of the 'register' keyword. 4 tygodni temu
dominoConfig Add CMakeL10n rules. 1 rok temu
getimages Initial TQt conversion 3 lat temu
translations Add CMakeL10n rules. 1 rok temu
.gitmodules Switch all submodules to https. 2 miesięcy temu
AUTHORS Initial import of kde-style-domino 0.4 3 lat temu
CMakeL10n.txt Add CMakeL10n rules. 1 rok temu
COPYING Initial import of kde-style-domino 0.4 3 lat temu
COPYING.LIB Initial import of kde-style-domino 0.4 3 lat temu
ChangeLog Initial TDE conversion 3 lat temu
INSTALL Initial import of kde-style-domino 0.4 3 lat temu
Makefile.am Initial import of kde-style-domino 0.4 3 lat temu
Makefile.cvs Initial import of kde-style-domino 0.4 3 lat temu
NEWS Initial import of kde-style-domino 0.4 3 lat temu
README Initial import of kde-style-domino 0.4 3 lat temu
configure.in.in Fix hardcoded path for freetype2 includes 3 lat temu

README