Domino widget style for TDE
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
TDE Gitea 1250a835cc Reset submodule main/applications/tde-style-domino/cmake to latest HEAD 1 månad sedan
admin @ 68f23556e6 Reset submodule main/applications/tde-style-domino/admin to latest HEAD 11 månader sedan
client LIB_QT -> LIB_TQT conversion to align to updated admin module 1 år sedan
cmake @ 8668335711 Reset submodule main/applications/tde-style-domino/cmake to latest HEAD 1 månad sedan
domino LIB_QT -> LIB_TQT conversion to align to updated admin module 1 år sedan
dominoConfig Add CMakeL10n rules. 1 år sedan
getimages Initial TQt conversion 3 år sedan
translations Add CMakeL10n rules. 1 år sedan
.gitmodules Switch all submodules to https. 1 månad sedan
AUTHORS Initial import of kde-style-domino 0.4 3 år sedan
CMakeL10n.txt Add CMakeL10n rules. 1 år sedan
COPYING Initial import of kde-style-domino 0.4 3 år sedan
COPYING.LIB Initial import of kde-style-domino 0.4 3 år sedan
ChangeLog Initial TDE conversion 3 år sedan
INSTALL Initial import of kde-style-domino 0.4 3 år sedan
Makefile.am Initial import of kde-style-domino 0.4 3 år sedan
Makefile.cvs Initial import of kde-style-domino 0.4 3 år sedan
NEWS Initial import of kde-style-domino 0.4 3 år sedan
README Initial import of kde-style-domino 0.4 3 år sedan
configure.in.in Fix hardcoded path for freetype2 includes 3 år sedan

README