Domino widget style for TDE
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
 
 
 
TDE Gitea a4c70ff280 Reset submodule main/applications/tde-style-domino/cmake to latest HEAD 1 hafta önce
admin @ 80eb8bffc7 Reset submodule main/applications/tde-style-domino/admin to latest HEAD 1 hafta önce
client Switch to Xext instead of xcb-shape. 2 ay önce
cmake @ 0459cbaf3e Reset submodule main/applications/tde-style-domino/cmake to latest HEAD 1 hafta önce
domino Add the DominoStyleConfig class as a friend to DominoStyle. 2 ay önce
dominoConfig Move translations to a new directory layout. 2 ay önce
getimages Initial TQt conversion 4 yıl önce
translations Remove the original translation directory layout. 2 ay önce
.gitmodules Switch all submodules to https. 9 ay önce
AUTHORS Initial import of kde-style-domino 0.4 4 yıl önce
CMakeL10n.txt Desktop file translations: 2 ay önce
CMakeLists.txt Move translations to a new directory layout. 2 ay önce
COPYING Initial import of kde-style-domino 0.4 4 yıl önce
COPYING.LIB Initial import of kde-style-domino 0.4 4 yıl önce
ChangeLog Initial TDE conversion 4 yıl önce
ConfigureChecks.cmake Switch to Xext instead of xcb-shape. 2 ay önce
INSTALL Initial import of kde-style-domino 0.4 4 yıl önce
Makefile.am Initial import of kde-style-domino 0.4 4 yıl önce
Makefile.cvs Initial import of kde-style-domino 0.4 4 yıl önce
NEWS Initial import of kde-style-domino 0.4 4 yıl önce
README Initial import of kde-style-domino 0.4 4 yıl önce
config.h.cmake Conversion to the cmake building system. 2 ay önce
configure.in.in Fix hardcoded path for freetype2 includes 4 yıl önce

README