Преглед на файлове

Add automake support for --enable-gcc-hidden-visibility.

pull/1/head
Darrell Anderson преди 8 години
родител
ревизия
f266fb5f2f
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. +1
    -0
      configure.in.in

+ 1
- 0
configure.in.in Целия файл

@ -1,3 +1,4 @@
#MIN_CONFIG(3)
KDE_ENABLE_HIDDEN_VISIBILITY
AM_INIT_AUTOMAKE(lipstik, 0.1)

Зареждане…
Отказ
Запис