Lipstik widget style for TDE
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 

23 wiersze
505 B

#################################################
#
# (C) 2019 Slávek Banko
# slavek.banko (AT) axis.cz
#
# Improvements and feedback are welcome
#
# This file is released under GPL >= 2
#
#################################################
cmake_minimum_required( VERSION 2.8 )
##### include our cmake modules #################
set( CMAKE_MODULE_PATH "${CMAKE_SOURCE_DIR}/cmake/modules" )
include( TDEL10n )
##### create translation templates ##############
tde_l10n_auto_add_subdirectories( )