Lipstik widget style for TDE
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

9 wiersze
339 B

  1. #define VERSION "@VERSION@"
  2. // Defined if you have fvisibility and fvisibility-inlines-hidden support.
  3. #cmakedefine __KDE_HAVE_GCC_VISIBILITY 1
  4. /* Define WORDS_BIGENDIAN to 1 if your processor stores words with the most
  5. significant byte first (like Motorola and SPARC, unlike Intel). */
  6. #cmakedefine WORDS_BIGENDIAN @WORDS_BIGENDIAN@