Lipstik widget style for TDE
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 

6 regels
208 B

[submodule "admin"]
path = admin
url = https://system@scm.trinitydesktop.org/scm/git/tde-common-admin
[submodule "cmake"]
path = cmake
url = https://system@scm.trinitydesktop.org/scm/git/tde-common-cmake