Клон по подразбиране

master

b1e3769361 · Reset submodule main/applications/tde-systemsettings/cmake to latest HEAD · Последна модификация преди 1 седмица

Клонове

r14.0.x

9295fcd51d · Update release version number to R14.0.9. · Последна модификация преди 5 дни

89
76
v3.5.13-sru

91661f1157 · Reset submodule main/applications/tde-systemsettings/cmake to latest HEAD · Последна модификация преди 1 седмица

257
64