Клон по подразбиране

master

cf9ec82839 · Added translation using Weblate (German) · Последна модификация преди 5 дни

Клонове

r14.0.x

582d1985ee · Merge translation files from master branch. · Последна модификация преди 5 дни

56
43
v3.5.13-sru

0916cf6006 · Reset submodule main/applications/tde-systemsettings/cmake to latest HEAD · Последна модификация преди 1 седмица

224
42