Výchozí větev

master

ad99796619 · Reset submodule main/applications/tde-systemsettings/cmake to latest HEAD · Upraveno před 1 týdnem

Větve

r14.0.x

f777b8b007 · Reset submodule main/applications/tde-systemsettings/cmake to latest HEAD · Upraveno před 1 týdnem

87
73
v3.5.13-sru

f482179d2f · Reset submodule main/applications/tde-systemsettings/cmake to latest HEAD · Upraveno před 1 týdnem

255
62