Procházet zdrojové kódy

Use common test for large files support.

Drop hardcoded definition -D_LARGEFILE64_SOURCE.

Signed-off-by: Slávek Banko <slavek.banko@axis.cz>
pull/27/head
Slávek Banko před 8 měsíci
rodič
revize
02cb998b9c
Podepsáno: Slávek Banko <slavek.banko@axis.cz> ID GPG klíče: 608F5293A04BE668

+ 2
- 0
ConfigureChecks.cmake Zobrazit soubor

@@ -18,6 +18,8 @@ tde_setup_architecture_flags( )
include(TestBigEndian)
test_big_endian(WORDS_BIGENDIAN)

tde_setup_largefiles( )

find_package( TQt )
find_package( TDE )


+ 0
- 2
kcontrol/fonts/CMakeLists.txt Zobrazit soubor

@@ -29,8 +29,6 @@ set( HAVE_FREETYPE2 1 CACHE INTERNAL "" FORCE )

##### compiler/linker settings ##################

add_definitions( -D_LARGEFILE64_SOURCE )

include_directories(
${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}
${CMAKE_BINARY_DIR}

+ 0
- 2
kcontrol/tdefontinst/lib/CMakeLists.txt Zobrazit soubor

@@ -9,8 +9,6 @@
#
#################################################

add_definitions( -D_LARGEFILE64_SOURCE )

include_directories(
${CMAKE_BINARY_DIR}
${TDE_INCLUDE_DIR}

+ 0
- 5
konqueror/CMakeLists.txt Zobrazit soubor

@@ -16,11 +16,6 @@ if( NOT BUILD_LIBKONQ )
endif( NOT BUILD_LIBKONQ )


add_definitions(
-D_LARGEFILE64_SOURCE
)


add_subdirectory( client )
add_subdirectory( iconview )
add_subdirectory( listview )

Načítá se…
Zrušit
Uložit