Przeglądaj źródła

Avoid overriding user linker flags (LDFLAGS) for modules and shared libs

Signed-off-by: Fabio Rossi <rossi.f@inwind.it>
pull/23/head
Fabio Rossi 2 lat temu
rodzic
commit
3cad9663df
1 zmienionych plików z 2 dodań i 2 usunięć
  1. +2
    -2
      CMakeLists.txt

+ 2
- 2
CMakeLists.txt Wyświetl plik

@ -209,8 +209,8 @@ add_definitions(
)
set( CMAKE_CXX_FLAGS "${CMAKE_CXX_FLAGS} ${TQT_CXX_FLAGS}" )
set( CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS "-Wl,--no-undefined" )
set( CMAKE_MODULE_LINKER_FLAGS "-Wl,--no-undefined" )
set( CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS "${CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS} -Wl,--no-undefined" )
set( CMAKE_MODULE_LINKER_FLAGS "${CMAKE_MODULE_LINKER_FLAGS} -Wl,--no-undefined" )
check_type_size( "long long" LONG_LONG )


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz