Bläddra i källkod

Avoid overriding user linker flags (LDFLAGS) for modules and shared libs

Signed-off-by: Fabio Rossi <rossi.f@inwind.it>
pull/23/head
Fabio Rossi 2 år sedan
förälder
incheckning
3cad9663df
1 ändrade filer med 2 tillägg och 2 borttagningar
  1. +2
    -2
      CMakeLists.txt

+ 2
- 2
CMakeLists.txt Visa fil

@ -209,8 +209,8 @@ add_definitions(
)
set( CMAKE_CXX_FLAGS "${CMAKE_CXX_FLAGS} ${TQT_CXX_FLAGS}" )
set( CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS "-Wl,--no-undefined" )
set( CMAKE_MODULE_LINKER_FLAGS "-Wl,--no-undefined" )
set( CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS "${CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS} -Wl,--no-undefined" )
set( CMAKE_MODULE_LINKER_FLAGS "${CMAKE_MODULE_LINKER_FLAGS} -Wl,--no-undefined" )
check_type_size( "long long" LONG_LONG )


Laddar…
Avbryt
Spara