Bläddra i källkod

Add CMakeL10n rules.

Update TIMEZONES list.

Signed-off-by: Slávek Banko <slavek.banko@axis.cz>
pull/19/head
Slávek Banko 1 år sedan
förälder
incheckning
b95b665c78
Signerad av: SlavekB GPG-nyckel ID: 608F5293A04BE668
100 ändrade filer med 517 tillägg och 29 borttagningar
 1. +28
  -0
    CMakeL10n.txt
 2. +3
  -0
    drkonqi/CMakeL10n.txt
 3. +3
  -0
    kappfinder/CMakeL10n.txt
 4. +6
  -0
    kate/CMakeL10n.txt
 5. +3
  -0
    kcontrol/CMakeL10n.txt
 6. +14
  -0
    kcontrol/access/CMakeL10n.txt
 7. +3
  -0
    kcontrol/arts/CMakeL10n.txt
 8. +3
  -0
    kcontrol/background/CMakeL10n.txt
 9. +3
  -0
    kcontrol/bell/CMakeL10n.txt
 10. +3
  -0
    kcontrol/clock/CMakeL10n.txt
 11. +3
  -0
    kcontrol/colors/CMakeL10n.txt
 12. +3
  -0
    kcontrol/componentchooser/CMakeL10n.txt
 13. +3
  -0
    kcontrol/crypto/CMakeL10n.txt
 14. +3
  -0
    kcontrol/css/CMakeL10n.txt
 15. +3
  -0
    kcontrol/display/CMakeL10n.txt
 16. +3
  -0
    kcontrol/displayconfig/CMakeL10n.txt
 17. +3
  -0
    kcontrol/dnssd/CMakeL10n.txt
 18. +3
  -0
    kcontrol/ebrowsing/CMakeL10n.txt
 19. +3
  -0
    kcontrol/energy/CMakeL10n.txt
 20. +3
  -0
    kcontrol/filetypes/CMakeL10n.txt
 21. +3
  -0
    kcontrol/fonts/CMakeL10n.txt
 22. +3
  -0
    kcontrol/iccconfig/CMakeL10n.txt
 23. +3
  -0
    kcontrol/icons/CMakeL10n.txt
 24. +3
  -0
    kcontrol/info/CMakeL10n.txt
 25. +3
  -0
    kcontrol/input/CMakeL10n.txt
 26. +3
  -0
    kcontrol/joystick/CMakeL10n.txt
 27. +3
  -0
    kcontrol/kcontrol/CMakeL10n.txt
 28. +3
  -0
    kcontrol/kded/CMakeL10n.txt
 29. +13
  -0
    kcontrol/keys/CMakeL10n.txt
 30. +28
  -0
    kcontrol/kicker/CMakeL10n.txt
 31. +3
  -0
    kcontrol/knotify/CMakeL10n.txt
 32. +3
  -0
    kcontrol/konq/CMakeL10n.txt
 33. +3
  -0
    kcontrol/konqhtml/CMakeL10n.txt
 34. +3
  -0
    kcontrol/konsole/CMakeL10n.txt
 35. +3
  -0
    kcontrol/krdb/CMakeL10n.txt
 36. +3
  -0
    kcontrol/kthememanager/CMakeL10n.txt
 37. +3
  -0
    kcontrol/launch/CMakeL10n.txt
 38. +33
  -0
    kcontrol/locale/CMakeL10n.txt
 39. +61
  -29
    kcontrol/locale/TIMEZONES
 40. +3
  -0
    kcontrol/nics/CMakeL10n.txt
 41. +3
  -0
    kcontrol/performance/CMakeL10n.txt
 42. +3
  -0
    kcontrol/privacy/CMakeL10n.txt
 43. +3
  -0
    kcontrol/randr/CMakeL10n.txt
 44. +3
  -0
    kcontrol/samba/CMakeL10n.txt
 45. +13
  -0
    kcontrol/screensaver/CMakeL10n.txt
 46. +3
  -0
    kcontrol/smartcard/CMakeL10n.txt
 47. +3
  -0
    kcontrol/smserver/CMakeL10n.txt
 48. +3
  -0
    kcontrol/spellchecking/CMakeL10n.txt
 49. +8
  -0
    kcontrol/style/CMakeL10n.txt
 50. +3
  -0
    kcontrol/style/keramik/CMakeL10n.txt
 51. +3
  -0
    kcontrol/taskbar/CMakeL10n.txt
 52. +3
  -0
    kcontrol/tdefontinst/CMakeL10n.txt
 53. +3
  -0
    kcontrol/tdeio/CMakeL10n.txt
 54. +3
  -0
    kcontrol/tdm/CMakeL10n.txt
 55. +6
  -0
    kcontrol/usbview/CMakeL10n.txt
 56. +3
  -0
    kcontrol/view1394/CMakeL10n.txt
 57. +3
  -0
    kcontrol/xinerama/CMakeL10n.txt
 58. +3
  -0
    kdcop/CMakeL10n.txt
 59. +3
  -0
    kdesktop/CMakeL10n.txt
 60. +3
  -0
    kdialog/CMakeL10n.txt
 61. +3
  -0
    kfind/CMakeL10n.txt
 62. +8
  -0
    khelpcenter/CMakeL10n.txt
 63. +17
  -0
    khelpcenter/htmlsearch/CMakeL10n.txt
 64. +3
  -0
    khotkeys/CMakeL10n.txt
 65. +3
  -0
    kicker/CMakeL10n.txt
 66. +3
  -0
    kicker/applets/CMakeL10n.txt
 67. +3
  -0
    kicker/applets/clock/CMakeL10n.txt
 68. +3
  -0
    kicker/applets/launcher/CMakeL10n.txt
 69. +3
  -0
    kicker/applets/lockout/CMakeL10n.txt
 70. +3
  -0
    kicker/applets/media/CMakeL10n.txt
 71. +3
  -0
    kicker/applets/menu/CMakeL10n.txt
 72. +3
  -0
    kicker/applets/minipager/CMakeL10n.txt
 73. +3
  -0
    kicker/applets/naughty/CMakeL10n.txt
 74. +3
  -0
    kicker/applets/run/CMakeL10n.txt
 75. +3
  -0
    kicker/applets/systemtray/CMakeL10n.txt
 76. +3
  -0
    kicker/applets/taskbar/CMakeL10n.txt
 77. +3
  -0
    kicker/applets/trash/CMakeL10n.txt
 78. +3
  -0
    kicker/extensions/CMakeL10n.txt
 79. +3
  -0
    kicker/extensions/dockbar/CMakeL10n.txt
 80. +3
  -0
    kicker/extensions/kasbar/CMakeL10n.txt
 81. +3
  -0
    kicker/extensions/taskbar/CMakeL10n.txt
 82. +6
  -0
    kicker/kicker/CMakeL10n.txt
 83. +3
  -0
    kicker/libkicker/CMakeL10n.txt
 84. +3
  -0
    kicker/menuext/CMakeL10n.txt
 85. +3
  -0
    kicker/menuext/kate/CMakeL10n.txt
 86. +3
  -0
    kicker/menuext/konsole/CMakeL10n.txt
 87. +3
  -0
    kicker/menuext/prefmenu/CMakeL10n.txt
 88. +3
  -0
    kicker/menuext/recentdocs/CMakeL10n.txt
 89. +3
  -0
    kicker/menuext/remote/CMakeL10n.txt
 90. +3
  -0
    kicker/menuext/system/CMakeL10n.txt
 91. +3
  -0
    kicker/menuext/tdeprint/CMakeL10n.txt
 92. +3
  -0
    kicker/menuext/tom/CMakeL10n.txt
 93. +11
  -0
    kicker/proxy/CMakeL10n.txt
 94. +3
  -0
    kicker/taskbar/CMakeL10n.txt
 95. +3
  -0
    kicker/taskmanager/CMakeL10n.txt
 96. +3
  -0
    klipper/CMakeL10n.txt
 97. +3
  -0
    kmenuedit/CMakeL10n.txt
 98. +3
  -0
    knetattach/CMakeL10n.txt
 99. +10
  -0
    konqueror/CMakeL10n.txt
 100. +3
  -0
    konqueror/client/CMakeL10n.txt

+ 28
- 0
CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,28 @@
#################################################
#
# (C) 2018 Slávek Banko
# slavek.banko (AT) axis.cz
#
# Improvements and feedback are welcome
#
# This file is released under GPL >= 2
#
#################################################

cmake_minimum_required( VERSION 2.8 )


##### include our cmake modules #################

set( CMAKE_MODULE_PATH "${CMAKE_SOURCE_DIR}/cmake/modules" )
include( TDEL10n )


##### set directory for POT files ###############

set( POT_SOURCE_DIR "${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/../tde-i18n/template/messages/tdebase" )


##### create translation templates ##############

tde_l10n_auto_add_subdirectories()

+ 3
- 0
drkonqi/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "drkonqi" )

+ 3
- 0
kappfinder/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "kappfinder" )

+ 6
- 0
kate/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,6 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template(
CATALOG "kate"
SOURCES "." "data/tips"
)

+ 3
- 0
kcontrol/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_auto_add_subdirectories( )

+ 14
- 0
kcontrol/access/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,14 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template(
CATALOG "kaccess"
SOURCES
kaccess.cpp
main.cpp
)

tde_l10n_create_template(
CATALOG "kcmaccess"
SOURCES
kcmaccess.cpp
)

+ 3
- 0
kcontrol/arts/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "kcmarts" )

+ 3
- 0
kcontrol/background/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "kcmbackground" )

+ 3
- 0
kcontrol/bell/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "kcmbell" )

+ 3
- 0
kcontrol/clock/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "kcmkclock" )

+ 3
- 0
kcontrol/colors/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "kcmcolors" )

+ 3
- 0
kcontrol/componentchooser/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "kcmcomponentchooser" )

+ 3
- 0
kcontrol/crypto/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "kcmcrypto" )

+ 3
- 0
kcontrol/css/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "kcmcss" )

+ 3
- 0
kcontrol/display/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "display" )

+ 3
- 0
kcontrol/displayconfig/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "kcmdisplayconfig" )

+ 3
- 0
kcontrol/dnssd/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "kcmtdednssd" )

+ 3
- 0
kcontrol/ebrowsing/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "kcmkurifilt" )

+ 3
- 0
kcontrol/energy/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "kcmenergy" )

+ 3
- 0
kcontrol/filetypes/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "filetypes" )

+ 3
- 0
kcontrol/fonts/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "kcmfonts" )

+ 3
- 0
kcontrol/iccconfig/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "kcmiccconfig" )

+ 3
- 0
kcontrol/icons/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "kcmicons" )

+ 3
- 0
kcontrol/info/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "kcminfo" )

+ 3
- 0
kcontrol/input/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "kcminput" )

+ 3
- 0
kcontrol/joystick/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "joystick" )

+ 3
- 0
kcontrol/kcontrol/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "kcontrol" )

+ 3
- 0
kcontrol/kded/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "kcmkded" )

+ 13
- 0
kcontrol/keys/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,13 @@
##### create translation templates ##############

file( STRINGS ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/keyconfig.cpp _keyconfig_includes REGEX "^.include .\\.\\." )
unset( _keyconfig_sources )
foreach( _keyconfig_include ${_keyconfig_includes} )
string( REGEX REPLACE ".*\"(.*)\"" "\\1" _keyconfig_include ${_keyconfig_include} )
list( APPEND _keyconfig_sources ${_keyconfig_include} )
endforeach( )

tde_l10n_create_template(
CATALOG "kcmkeys"
SOURCES "." ${_keyconfig_sources}
)

+ 28
- 0
kcontrol/kicker/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,28 @@
##### prepare list of kicker tiles ##############

file( GLOB _kicker_tile_files
RELATIVE ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/../../kicker/data/tiles
${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/../../kicker/data/tiles/*_tiny_up.png
)
list( SORT _kicker_tile_files )
file( WRITE ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/tiles.tde_l10n "" )
foreach( _kicker_tile_file ${_kicker_tile_files} )
string( REGEX REPLACE "_tiny_up\\.png$" "" _kicker_tile ${_kicker_tile_file} )
string( REGEX REPLACE "[_ ]+" ";" _kicker_tile ${_kicker_tile} )
unset( _kicker_tile_name )
foreach( _kicker_tile_part ${_kicker_tile} )
string( SUBSTRING ${_kicker_tile_part} 0 1 _kicker_tile_first )
string( SUBSTRING ${_kicker_tile_part} 1 -1 _kicker_tile_rest )
string( TOUPPER ${_kicker_tile_first} _kicker_tile_first )
set( _kicker_tile_name "${_kicker_tile_name}${_kicker_tile_first}${_kicker_tile_rest} " )
endforeach( )
string( STRIP ${_kicker_tile_name} _kicker_tile_name )
file( APPEND ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/tiles.tde_l10n "i18n(\"${_kicker_tile_name}\");\n" )
endforeach( )


##### create translation templates ##############
tde_l10n_create_template(
CATALOG "kcmkicker"
SOURCES "." "tiles.tde_l10n"
)

+ 3
- 0
kcontrol/knotify/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "kcmnotify" )

+ 3
- 0
kcontrol/konq/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "kcmkonq" )

+ 3
- 0
kcontrol/konqhtml/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "kcmkonqhtml" )

+ 3
- 0
kcontrol/konsole/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "kcmkonsole" )

+ 3
- 0
kcontrol/krdb/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "krdb" )

+ 3
- 0
kcontrol/kthememanager/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "kthememanager" )

+ 3
- 0
kcontrol/launch/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "kcmlaunch" )

+ 33
- 0
kcontrol/locale/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,33 @@
##### upate TIMEZONES ###########################

if( EXISTS /usr/share/zoneinfo/zone.tab )
message( STATUS "Update TIMEZONES list from system zone table" )
unset( _zone_list )
file( STRINGS /usr/share/zoneinfo/zone.tab _zone_tab REGEX "^[^#]" )
foreach( _zone_line ${_zone_tab} )
string( REGEX REPLACE "[ \t]+" ";" _zone_line ${_zone_line} )
if( "${_zone_line}" MATCHES ".*;.*;.*" )
list( GET _zone_line 2 _zone_name )
list( APPEND _zone_list ${_zone_name} )
endif( )
endforeach( )
list( SORT _zone_list )
file( WRITE ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/TIMEZONES "" )
foreach( _zone_name ${_zone_list} )
file( APPEND ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/TIMEZONES "i18n(\"${_zone_name}\");\n" )
endforeach( )
endif( )


##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template(
CATALOG "kcmlocale"
KEYWORDS translate
)

tde_l10n_create_template(
CATALOG "timezones"
SOURCES "TIMEZONES"
DESTINATION "${POT_SOURCE_DIR}/../tdelibs"
)

+ 61
- 29
kcontrol/locale/TIMEZONES Visa fil

@@ -2,7 +2,7 @@ i18n("Africa/Abidjan");
i18n("Africa/Accra");
i18n("Africa/Addis_Ababa");
i18n("Africa/Algiers");
i18n("Africa/Asmera");
i18n("Africa/Asmara");
i18n("Africa/Bamako");
i18n("Africa/Bangui");
i18n("Africa/Banjul");
@@ -23,6 +23,7 @@ i18n("Africa/Freetown");
i18n("Africa/Gaborone");
i18n("Africa/Harare");
i18n("Africa/Johannesburg");
i18n("Africa/Juba");
i18n("Africa/Kampala");
i18n("Africa/Khartoum");
i18n("Africa/Kigali");
@@ -46,7 +47,6 @@ i18n("Africa/Nouakchott");
i18n("Africa/Ouagadougou");
i18n("Africa/Porto-Novo");
i18n("Africa/Sao_Tome");
i18n("Africa/Timbuktu");
i18n("Africa/Tripoli");
i18n("Africa/Tunis");
i18n("Africa/Windhoek");
@@ -57,36 +57,38 @@ i18n("America/Antigua");
i18n("America/Araguaina");
i18n("America/Argentina/Buenos_Aires");
i18n("America/Argentina/Catamarca");
i18n("America/Argentina/ComodRivadavia");
i18n("America/Argentina/Cordoba");
i18n("America/Argentina/Jujuy");
i18n("America/Argentina/La_Rioja");
i18n("America/Argentina/Mendoza");
i18n("America/Argentina/Rio_Gallegos");
i18n("America/Argentina/Salta");
i18n("America/Argentina/San_Juan");
i18n("America/Argentina/San_Luis");
i18n("America/Argentina/Tucuman");
i18n("America/Argentina/Ushuaia");
i18n("America/Aruba");
i18n("America/Asuncion");
i18n("America/Atikokan");
i18n("America/Bahia");
i18n("America/Bahia_Banderas");
i18n("America/Barbados");
i18n("America/Belem");
i18n("America/Belize");
i18n("America/Blanc-Sablon");
i18n("America/Boa_Vista");
i18n("America/Bogota");
i18n("America/Boise");
i18n("America/Buenos_Aires");
i18n("America/Cambridge_Bay");
i18n("America/Campo_Grande");
i18n("America/Cancun");
i18n("America/Caracas");
i18n("America/Catamarca");
i18n("America/Cayenne");
i18n("America/Cayman");
i18n("America/Chicago");
i18n("America/Chihuahua");
i18n("America/Cordoba");
i18n("America/Costa_Rica");
i18n("America/Creston");
i18n("America/Cuiaba");
i18n("America/Curacao");
i18n("America/Danmarkshavn");
@@ -98,6 +100,7 @@ i18n("America/Dominica");
i18n("America/Edmonton");
i18n("America/Eirunepe");
i18n("America/El_Salvador");
i18n("America/Fort_Nelson");
i18n("America/Fortaleza");
i18n("America/Glace_Bay");
i18n("America/Godthab");
@@ -111,40 +114,50 @@ i18n("America/Guyana");
i18n("America/Halifax");
i18n("America/Havana");
i18n("America/Hermosillo");
i18n("America/Indiana/Indianapolis");
i18n("America/Indiana/Knox");
i18n("America/Indiana/Marengo");
i18n("America/Indiana/Petersburg");
i18n("America/Indiana/Tell_City");
i18n("America/Indiana/Vevay");
i18n("America/Indianapolis");
i18n("America/Indiana/Vincennes");
i18n("America/Indiana/Winamac");
i18n("America/Inuvik");
i18n("America/Iqaluit");
i18n("America/Jamaica");
i18n("America/Jujuy");
i18n("America/Juneau");
i18n("America/Kentucky/Louisville");
i18n("America/Kentucky/Monticello");
i18n("America/Kralendijk");
i18n("America/La_Paz");
i18n("America/Lima");
i18n("America/Los_Angeles");
i18n("America/Louisville");
i18n("America/Lower_Princes");
i18n("America/Maceio");
i18n("America/Managua");
i18n("America/Manaus");
i18n("America/Marigot");
i18n("America/Martinique");
i18n("America/Matamoros");
i18n("America/Mazatlan");
i18n("America/Mendoza");
i18n("America/Menominee");
i18n("America/Merida");
i18n("America/Metlakatla");
i18n("America/Mexico_City");
i18n("America/Miquelon");
i18n("America/Moncton");
i18n("America/Monterrey");
i18n("America/Montevideo");
i18n("America/Montreal");
i18n("America/Montserrat");
i18n("America/Nassau");
i18n("America/New_York");
i18n("America/Nipigon");
i18n("America/Nome");
i18n("America/Noronha");
i18n("America/North_Dakota/Beulah");
i18n("America/North_Dakota/Center");
i18n("America/North_Dakota/New_Salem");
i18n("America/Ojinaga");
i18n("America/Panama");
i18n("America/Pangnirtung");
i18n("America/Paramaribo");
@@ -153,17 +166,20 @@ i18n("America/Port-au-Prince");
i18n("America/Port_of_Spain");
i18n("America/Porto_Velho");
i18n("America/Puerto_Rico");
i18n("America/Punta_Arenas");
i18n("America/Rainy_River");
i18n("America/Rankin_Inlet");
i18n("America/Recife");
i18n("America/Regina");
i18n("America/Resolute");
i18n("America/Rio_Branco");
i18n("America/Rosario");
i18n("America/Santarem");
i18n("America/Santiago");
i18n("America/Santo_Domingo");
i18n("America/Sao_Paulo");
i18n("America/Scoresbysund");
i18n("America/Shiprock");
i18n("America/Sitka");
i18n("America/St_Barthelemy");
i18n("America/St_Johns");
i18n("America/St_Kitts");
i18n("America/St_Lucia");
@@ -184,12 +200,13 @@ i18n("America/Yellowknife");
i18n("Antarctica/Casey");
i18n("Antarctica/Davis");
i18n("Antarctica/DumontDUrville");
i18n("Antarctica/Macquarie");
i18n("Antarctica/Mawson");
i18n("Antarctica/McMurdo");
i18n("Antarctica/Palmer");
i18n("Antarctica/Rothera");
i18n("Antarctica/South_Pole");
i18n("Antarctica/Syowa");
i18n("Antarctica/Troll");
i18n("Antarctica/Vostok");
i18n("Arctic/Longyearbyen");
i18n("Asia/Aden");
@@ -199,24 +216,27 @@ i18n("Asia/Anadyr");
i18n("Asia/Aqtau");
i18n("Asia/Aqtobe");
i18n("Asia/Ashgabat");
i18n("Asia/Atyrau");
i18n("Asia/Baghdad");
i18n("Asia/Bahrain");
i18n("Asia/Baku");
i18n("Asia/Bangkok");
i18n("Asia/Barnaul");
i18n("Asia/Beirut");
i18n("Asia/Bishkek");
i18n("Asia/Brunei");
i18n("Asia/Calcutta");
i18n("Asia/Chita");
i18n("Asia/Choibalsan");
i18n("Asia/Chongqing");
i18n("Asia/Colombo");
i18n("Asia/Damascus");
i18n("Asia/Dhaka");
i18n("Asia/Dili");
i18n("Asia/Dubai");
i18n("Asia/Dushanbe");
i18n("Asia/Famagusta");
i18n("Asia/Gaza");
i18n("Asia/Harbin");
i18n("Asia/Hebron");
i18n("Asia/Ho_Chi_Minh");
i18n("Asia/Hong_Kong");
i18n("Asia/Hovd");
i18n("Asia/Irkutsk");
@@ -226,8 +246,9 @@ i18n("Asia/Jerusalem");
i18n("Asia/Kabul");
i18n("Asia/Kamchatka");
i18n("Asia/Karachi");
i18n("Asia/Kashgar");
i18n("Asia/Katmandu");
i18n("Asia/Kathmandu");
i18n("Asia/Khandyga");
i18n("Asia/Kolkata");
i18n("Asia/Krasnoyarsk");
i18n("Asia/Kuala_Lumpur");
i18n("Asia/Kuching");
@@ -238,6 +259,7 @@ i18n("Asia/Makassar");
i18n("Asia/Manila");
i18n("Asia/Muscat");
i18n("Asia/Nicosia");
i18n("Asia/Novokuznetsk");
i18n("Asia/Novosibirsk");
i18n("Asia/Omsk");
i18n("Asia/Oral");
@@ -246,34 +268,34 @@ i18n("Asia/Pontianak");
i18n("Asia/Pyongyang");
i18n("Asia/Qatar");
i18n("Asia/Qyzylorda");
i18n("Asia/Rangoon");
i18n("Asia/Riyadh");
i18n("Asia/Saigon");
i18n("Asia/Sakhalin");
i18n("Asia/Samarkand");
i18n("Asia/Seoul");
i18n("Asia/Shanghai");
i18n("Asia/Singapore");
i18n("Asia/Srednekolymsk");
i18n("Asia/Taipei");
i18n("Asia/Tashkent");
i18n("Asia/Tbilisi");
i18n("Asia/Tehran");
i18n("Asia/Thimphu");
i18n("Asia/Tokyo");
i18n("Asia/Ujung_Pandang");
i18n("Asia/Tomsk");
i18n("Asia/Ulaanbaatar");
i18n("Asia/Urumqi");
i18n("Asia/Ust-Nera");
i18n("Asia/Vientiane");
i18n("Asia/Vladivostok");
i18n("Asia/Yakutsk");
i18n("Asia/Yangon");
i18n("Asia/Yekaterinburg");
i18n("Asia/Yerevan");
i18n("Atlantic/Azores");
i18n("Atlantic/Bermuda");
i18n("Atlantic/Canary");
i18n("Atlantic/Cape_Verde");
i18n("Atlantic/Faeroe");
i18n("Atlantic/Jan_Mayen");
i18n("Atlantic/Faroe");
i18n("Atlantic/Madeira");
i18n("Atlantic/Reykjavik");
i18n("Atlantic/South_Georgia");
@@ -282,7 +304,9 @@ i18n("Atlantic/Stanley");
i18n("Australia/Adelaide");
i18n("Australia/Brisbane");
i18n("Australia/Broken_Hill");
i18n("Australia/Currie");
i18n("Australia/Darwin");
i18n("Australia/Eucla");
i18n("Australia/Hobart");
i18n("Australia/Lindeman");
i18n("Australia/Lord_Howe");
@@ -291,22 +315,27 @@ i18n("Australia/Perth");
i18n("Australia/Sydney");
i18n("Europe/Amsterdam");
i18n("Europe/Andorra");
i18n("Europe/Astrakhan");
i18n("Europe/Athens");
i18n("Europe/Belfast");
i18n("Europe/Belgrade");
i18n("Europe/Berlin");
i18n("Europe/Bratislava");
i18n("Europe/Brussels");
i18n("Europe/Bucharest");
i18n("Europe/Budapest");
i18n("Europe/Busingen");
i18n("Europe/Chisinau");
i18n("Europe/Copenhagen");
i18n("Europe/Dublin");
i18n("Europe/Gibraltar");
i18n("Europe/Guernsey");
i18n("Europe/Helsinki");
i18n("Europe/Isle_of_Man");
i18n("Europe/Istanbul");
i18n("Europe/Jersey");
i18n("Europe/Kaliningrad");
i18n("Europe/Kiev");
i18n("Europe/Kirov");
i18n("Europe/Lisbon");
i18n("Europe/Ljubljana");
i18n("Europe/London");
@@ -319,23 +348,27 @@ i18n("Europe/Monaco");
i18n("Europe/Moscow");
i18n("Europe/Oslo");
i18n("Europe/Paris");
i18n("Europe/Podgorica");
i18n("Europe/Prague");
i18n("Europe/Riga");
i18n("Europe/Rome");
i18n("Europe/Samara");
i18n("Europe/San_Marino");
i18n("Europe/Sarajevo");
i18n("Europe/Saratov");
i18n("Europe/Simferopol");
i18n("Europe/Skopje");
i18n("Europe/Sofia");
i18n("Europe/Stockholm");
i18n("Europe/Tallinn");
i18n("Europe/Tirane");
i18n("Europe/Ulyanovsk");
i18n("Europe/Uzhgorod");
i18n("Europe/Vaduz");
i18n("Europe/Vatican");
i18n("Europe/Vienna");
i18n("Europe/Vilnius");
i18n("Europe/Volgograd");
i18n("Europe/Warsaw");
i18n("Europe/Zagreb");
i18n("Europe/Zaporozhye");
@@ -353,7 +386,9 @@ i18n("Indian/Mayotte");
i18n("Indian/Reunion");
i18n("Pacific/Apia");
i18n("Pacific/Auckland");
i18n("Pacific/Bougainville");
i18n("Pacific/Chatham");
i18n("Pacific/Chuuk");
i18n("Pacific/Easter");
i18n("Pacific/Efate");
i18n("Pacific/Enderbury");
@@ -365,7 +400,6 @@ i18n("Pacific/Gambier");
i18n("Pacific/Guadalcanal");
i18n("Pacific/Guam");
i18n("Pacific/Honolulu");
i18n("Pacific/Johnston");
i18n("Pacific/Kiritimati");
i18n("Pacific/Kosrae");
i18n("Pacific/Kwajalein");
@@ -379,14 +413,12 @@ i18n("Pacific/Noumea");
i18n("Pacific/Pago_Pago");
i18n("Pacific/Palau");
i18n("Pacific/Pitcairn");
i18n("Pacific/Ponape");
i18n("Pacific/Pohnpei");
i18n("Pacific/Port_Moresby");
i18n("Pacific/Rarotonga");
i18n("Pacific/Saipan");
i18n("Pacific/Tahiti");
i18n("Pacific/Tarawa");
i18n("Pacific/Tongatapu");
i18n("Pacific/Truk");
i18n("Pacific/Wake");
i18n("Pacific/Wallis");
i18n("Pacific/Yap");

+ 3
- 0
kcontrol/nics/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "kcmnic" )

+ 3
- 0
kcontrol/performance/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "kcmperformance" )

+ 3
- 0
kcontrol/privacy/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "privacy" )

+ 3
- 0
kcontrol/randr/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "tderandr" )

+ 3
- 0
kcontrol/samba/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "kcmsamba" )

+ 13
- 0
kcontrol/screensaver/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,13 @@
##### prepare category_list as a C source #######

file( READ ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/category_list _category_list )
string( REGEX REPLACE "\nX-TDE-Category=([^\n]*)" "\ni18n(\"Screen saver category\", \"\\1\");" _category_list ${_category_list} )
file( WRITE ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/category_list.tde_l10n "${_category_list}" )


##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template(
CATALOG "kcmscreensaver"
SOURCES "." "category_list.tde_l10n"
)

+ 3
- 0
kcontrol/smartcard/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "kcmsmartcard" )

+ 3
- 0
kcontrol/smserver/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "kcmsmserver" )

+ 3
- 0
kcontrol/spellchecking/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "kcmspellchecking" )

+ 8
- 0
kcontrol/style/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,8 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template(
CATALOG "kcmstyle"
EXCLUDES "^keramik/"
)

tde_l10n_auto_add_subdirectories( )

+ 3
- 0
kcontrol/style/keramik/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "tdestyle_keramik_config" )

+ 3
- 0
kcontrol/taskbar/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "kcmtaskbar" )

+ 3
- 0
kcontrol/tdefontinst/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "tdefontinst" )

+ 3
- 0
kcontrol/tdeio/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "kcmtdeio" )

+ 3
- 0
kcontrol/tdm/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "tdmconfig" )

+ 6
- 0
kcontrol/usbview/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,6 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template(
CATALOG "kcmusb"
SOURCES "." "*.i18n"
)

+ 3
- 0
kcontrol/view1394/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "kcmview1394" )

+ 3
- 0
kcontrol/xinerama/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "kcmxinerama" )

+ 3
- 0
kdcop/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "kdcop" )

+ 3
- 0
kdesktop/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "kdesktop" )

+ 3
- 0
kdialog/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "kdialog" )

+ 3
- 0
kfind/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "kfindpart" )

+ 8
- 0
khelpcenter/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,8 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template(
CATALOG "khelpcenter"
EXCLUDES "/"
)

tde_l10n_auto_add_subdirectories( )

+ 17
- 0
khelpcenter/htmlsearch/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,17 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template(
CATALOG "htmlsearch"
SOURCES
index.cpp
htmlsearch.cpp
progressdialog.cpp
)

tde_l10n_create_template(
CATALOG "kcmhtmlsearch"
SOURCES
kcmhtmlsearch.cpp
klangcombo.cpp
ktagcombobox.cpp
)

+ 3
- 0
khotkeys/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "khotkeys" )

+ 3
- 0
kicker/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_auto_add_subdirectories( )

+ 3
- 0
kicker/applets/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_auto_add_subdirectories( )

+ 3
- 0
kicker/applets/clock/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "clockapplet" )

+ 3
- 0
kicker/applets/launcher/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "quicklauncher" )

+ 3
- 0
kicker/applets/lockout/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "lockout" )

+ 3
- 0
kicker/applets/media/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "mediaapplet" )

+ 3
- 0
kicker/applets/menu/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "kmenuapplet" )

+ 3
- 0
kicker/applets/minipager/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "kminipagerapplet" )

+ 3
- 0
kicker/applets/naughty/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "naughtyapplet" )

+ 3
- 0
kicker/applets/run/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "krunapplet" )

+ 3
- 0
kicker/applets/systemtray/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "ksystemtrayapplet" )

+ 3
- 0
kicker/applets/taskbar/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "ktaskbarapplet" )

+ 3
- 0
kicker/applets/trash/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "trashapplet" )

+ 3
- 0
kicker/extensions/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_auto_add_subdirectories( )

+ 3
- 0
kicker/extensions/dockbar/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "dockbarextension" )

+ 3
- 0
kicker/extensions/kasbar/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "kasbarextension" )

+ 3
- 0
kicker/extensions/taskbar/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "taskbarextension" )

+ 6
- 0
kicker/kicker/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,6 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template(
CATALOG "kicker"
EXCLUDES "^plugins/"
)

+ 3
- 0
kicker/libkicker/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "libkicker" )

+ 3
- 0
kicker/menuext/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_auto_add_subdirectories( )

+ 3
- 0
kicker/menuext/kate/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "kickermenu_kate" )

+ 3
- 0
kicker/menuext/konsole/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "libkickermenu_konsole" )

+ 3
- 0
kicker/menuext/prefmenu/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "libkickermenu_prefmenu" )

+ 3
- 0
kicker/menuext/recentdocs/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "libkickermenu_recentdocs" )

+ 3
- 0
kicker/menuext/remote/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "libkickermenu_remotemenu" )

+ 3
- 0
kicker/menuext/system/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "libkickermenu_systemmenu" )

+ 3
- 0
kicker/menuext/tdeprint/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "libkickermenu_tdeprint" )

+ 3
- 0
kicker/menuext/tom/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "libkickermenu_tom" )

+ 11
- 0
kicker/proxy/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,11 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template(
CATALOG "appletproxy"
SOURCES "appletproxy.cpp"
)

tde_l10n_create_template(
CATALOG "extensionproxy"
SOURCES "extensionproxy.cpp"
)

+ 3
- 0
kicker/taskbar/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "libtaskbar" )

+ 3
- 0
kicker/taskmanager/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "libtaskmanager" )

+ 3
- 0
klipper/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "klipper" )

+ 3
- 0
kmenuedit/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "kmenuedit" )

+ 3
- 0
knetattach/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "knetattach" )

+ 10
- 0
konqueror/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,10 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template(
CATALOG "konqueror"
EXCLUDES
"^client/"
"^kttsplugin/"
)

tde_l10n_auto_add_subdirectories( )

+ 3
- 0
konqueror/client/CMakeL10n.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "kfmclient" )

Vissa filer visades inte eftersom för många filer har ändrats

Laddar…
Avbryt
Spara