2 Revīzijas (master)

Autors SHA1 Ziņojums Datums
  Slávek Banko 5fb2d99322
Switch all submodules to https. pirms 6 mēnešiem
  Timothy Pearson b907400d73 Added common directories pirms 8 gadiem