1 Revize (master)

Autor SHA1 Zpráva Datum
  Slávek Banko b95b665c78
Add CMakeL10n rules. před 1 rokem