1 Incheckningar (master)

Upphovsman SHA1 Meddelande Datum
  Slávek Banko b95b665c78
Add CMakeL10n rules. 1 år sedan