1 Коміти (master)

Автор SHA1 Повідомлення Дата
  Slávek Banko b95b665c78
Add CMakeL10n rules. 1 рік тому