4 Ревизии (master)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Slávek Banko 1cf8018d1c
Rename tqt-kde integration to tqt-tde. преди 11 месеца
  Slávek Banko 9d6d2fd57f
Install the TDE integration library (libtqtkde) into TQt преди 1 година
  Michele Calgaro d416a4c1f4
qt -> tqt conversion: преди 1 година
  tpearson 337f18fe5d Add tqt3integration преди 8 години
  samelian b6fc43ccd5 [kdebase] initial cmake support преди 9 години