4 Коміти (master)

Автор SHA1 Повідомлення Дата
  Slávek Banko 1cf8018d1c
Rename tqt-kde integration to tqt-tde. 11 місяці тому
  Slávek Banko 9d6d2fd57f
Install the TDE integration library (libtqtkde) into TQt 1 рік тому
  Michele Calgaro d416a4c1f4
qt -> tqt conversion: 1 рік тому
  tpearson 337f18fe5d Add tqt3integration 8 роки тому
  samelian b6fc43ccd5 [kdebase] initial cmake support 9 роки тому