#25 fix bug 2996

Обединени
SlavekB обедини 1 ревизии от bug/2996 във master преди 1 година
променени са 4 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 0 реда
 1. Двоични данни
    kcontrol/pics/cr16-app-kicker.png
 2. +0
  -0
    kicker/data/icons/cr22-app-kicker.png
 3. +0
  -0
    kicker/data/icons/cr32-app-kicker.png
 4. +0
  -0
    kicker/data/icons/cr48-app-kicker.png

Двоични данни
kcontrol/pics/cr16-app-kicker.png Целия файл

Before After
Width: 16  |  Height: 16  |  Size: 1.4KB

kcontrol/pics/cr22-app-kicker.png → kicker/data/icons/cr22-app-kicker.png Целия файл


kcontrol/pics/cr32-app-kicker.png → kicker/data/icons/cr32-app-kicker.png Целия файл


kcontrol/pics/cr48-app-kicker.png → kicker/data/icons/cr48-app-kicker.png Целия файл


Loading…
Отказ
Запис