#25 fix bug 2996

Спојено
SlavekB споји(ла) 1 комит(е) из bug/2996 у master пре 1 година
 1. BIN
    kcontrol/pics/cr16-app-kicker.png
 2. +0
  -0
    kicker/data/icons/cr22-app-kicker.png
 3. +0
  -0
    kicker/data/icons/cr32-app-kicker.png
 4. +0
  -0
    kicker/data/icons/cr48-app-kicker.png

BIN
kcontrol/pics/cr16-app-kicker.png Прегледај датотеку

Before After
Width: 16  |  Height: 16  |  Size: 1.4KB

kcontrol/pics/cr22-app-kicker.png → kicker/data/icons/cr22-app-kicker.png Прегледај датотеку


kcontrol/pics/cr32-app-kicker.png → kicker/data/icons/cr32-app-kicker.png Прегледај датотеку


kcontrol/pics/cr48-app-kicker.png → kicker/data/icons/cr48-app-kicker.png Прегледај датотеку


Loading…
Откажи
Сачувај