TDE base libraries and programs
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

8 wiersze
333 B

  1. #%PAM-1.0
  2. auth required /lib/security/pam_pwdb.so shadow nullok
  3. auth required /lib/security/pam_nologin.so
  4. account required /lib/security/pam_pwdb.so
  5. password required /lib/security/pam_cracklib.so
  6. password required /lib/security/pam_pwdb.so shadow nullok use_authtok
  7. session required /lib/security/pam_pwdb.so