TDE base libraries and programs
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

9 wiersze
155 B

  1. [Profile]
  2. Name=Web Browsing
  3. RootItem=View0
  4. View0_ServiceName=konq_aboutpage
  5. View0_ServiceType=KonqAboutPage
  6. View0_URL=about:konqueror
  7. Width=80%
  8. Height=80%