TDE base libraries and programs
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Slávek Banko 0a8417d414 Fix memory leak after processing udev 2 lat temu
..
CMakeLists.txt Use standard cmake way to install setuid binaries 6 lat temu
getfd.c Add lightweight daemon to synchronize keyboard indicators to current xkb state 6 lat temu
getfd.h Add lightweight daemon to synchronize keyboard indicators to current xkb state 6 lat temu
main.cpp Fix memory leak after processing udev 2 lat temu