TDE base libraries and programs
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Slávek Banko b95b665c78
Add CMakeL10n rules.
1 rok temu
..
AUTHORS Rename a number of libraries and executables to avoid conflicts with KDE4 7 lat temu
CMakeL10n.txt Add CMakeL10n rules. 1 rok temu
CMakeLists.txt Add optional opengl support 6 lat temu
ChangeLog Rename a number of libraries and executables to avoid conflicts with KDE4 7 lat temu
KBlankscreen.desktop Rename a number of libraries and executables to avoid conflicts with KDE4 7 lat temu
KRandom.desktop Rename a number of libraries and executables to avoid conflicts with KDE4 7 lat temu
Makefile.am qt -> tqt conversion: 1 rok temu
blankscrn.cpp Rename additional header files to avoid conflicts with KDE4 7 lat temu
blankscrn.h Rename a number of libraries and executables to avoid conflicts with KDE4 7 lat temu
random.cpp Add optional opengl support 6 lat temu
random.h Rename a number of libraries and executables to avoid conflicts with KDE4 7 lat temu