TDE base libraries and programs
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

22 wiersze
475 B

#################################################
#
# (C) 2011 Timothy Pearson
# kb9vqf (AT) pearsoncomputing.net
#
# Improvements and feedback are welcome
#
# This file is released under GPL >= 2
#
#################################################
##### configure checks ##########################
include( ConfigureChecks.cmake )
##### subdirectories ############################
add_subdirectory( libtqttde )
add_subdirectory( module )
add_subdirectory( utils )