TDE base libraries and programs
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

10 wiersze
266 B

  1. #!/bin/sh
  2. #
  3. # Script for launching KDE3 applications from outside of the KDE3 desktop
  4. #
  5. # Modify this to match your specific needs, such as setting up needed env. variables,
  6. # and make sure this script is in $PATH (e.g. make a symlink if necessary).
  7. #
  8. exec "$@"