TDE base libraries and programs
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Timothy Pearson 391a4b2abe Fix tsak not destroying old virtual keyboards 7 lat temu
..
CMakeLists.txt Add keyboard hotplug (add/remove) support to tsak 8 lat temu
main.cpp Fix tsak not destroying old virtual keyboards 7 lat temu