TDE base libraries and programs
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

362 wiersze
16 KiB

 1. <!DOCTYPE UI><UI version="3.3" stdsetdef="1">
 2. <class>hardwareTab</class>
 3. <widget class="TQWidget">
 4. <property name="name">
 5. <cstring>hardwareTab</cstring>
 6. </property>
 7. <property name="geometry">
 8. <rect>
 9. <x>0</x>
 10. <y>0</y>
 11. <width>372</width>
 12. <height>357</height>
 13. </rect>
 14. </property>
 15. <vbox>
 16. <property name="name">
 17. <cstring>unnamed</cstring>
 18. </property>
 19. <widget class="TQGroupBox">
 20. <property name="name">
 21. <cstring>groupBox4</cstring>
 22. </property>
 23. <property name="frameShape">
 24. <enum>GroupBoxPanel</enum>
 25. </property>
 26. <property name="frameShadow">
 27. <enum>Sunken</enum>
 28. </property>
 29. <property name="title">
 30. <string>Select &amp;&amp; Configure your Audio Device</string>
 31. </property>
 32. <grid>
 33. <property name="name">
 34. <cstring>unnamed</cstring>
 35. </property>
 36. <widget class="TQLayoutWidget" row="0" column="0" rowspan="1" colspan="2">
 37. <property name="name">
 38. <cstring>layout57</cstring>
 39. </property>
 40. <hbox>
 41. <property name="name">
 42. <cstring>unnamed</cstring>
 43. </property>
 44. <widget class="TQLabel">
 45. <property name="name">
 46. <cstring>textLabel3_2</cstring>
 47. </property>
 48. <property name="sizePolicy">
 49. <sizepolicy>
 50. <hsizetype>1</hsizetype>
 51. <vsizetype>5</vsizetype>
 52. <horstretch>0</horstretch>
 53. <verstretch>0</verstretch>
 54. </sizepolicy>
 55. </property>
 56. <property name="text">
 57. <string>&amp;Select the audio device:</string>
 58. </property>
 59. <property name="buddy" stdset="0">
 60. <cstring>audioIO</cstring>
 61. </property>
 62. </widget>
 63. <widget class="TQComboBox">
 64. <property name="name">
 65. <cstring>audioIO</cstring>
 66. </property>
 67. <property name="sizePolicy">
 68. <sizepolicy>
 69. <hsizetype>7</hsizetype>
 70. <vsizetype>0</vsizetype>
 71. <horstretch>0</horstretch>
 72. <verstretch>0</verstretch>
 73. </sizepolicy>
 74. </property>
 75. </widget>
 76. </hbox>
 77. </widget>
 78. <widget class="TQLayoutWidget" row="1" column="0" rowspan="1" colspan="2">
 79. <property name="name">
 80. <cstring>layout31</cstring>
 81. </property>
 82. <hbox>
 83. <property name="name">
 84. <cstring>unnamed</cstring>
 85. </property>
 86. <widget class="TQCheckBox">
 87. <property name="name">
 88. <cstring>fullDuplex</cstring>
 89. </property>
 90. <property name="text">
 91. <string>&amp;Full duplex</string>
 92. </property>
 93. <property name="checked">
 94. <bool>true</bool>
 95. </property>
 96. <property name="whatsThis" stdset="0">
 97. <string>This enables the soundserver to record and play sound at the same time. If you use applications like Internet telephony, voice recognition or similar, you probably want this.</string>
 98. </property>
 99. </widget>
 100. </hbox>
 101. </widget>
 102. <widget class="TQCheckBox" row="5" column="0">
 103. <property name="name">
 104. <cstring>customOptions</cstring>
 105. </property>
 106. <property name="text">
 107. <string>Use other custom &amp;options:</string>
 108. </property>
 109. </widget>
 110. <widget class="TQCheckBox" row="4" column="0">
 111. <property name="name">
 112. <cstring>customDevice</cstring>
 113. </property>
 114. <property name="text">
 115. <string>Override &amp;device location:</string>
 116. </property>
 117. </widget>
 118. <widget class="TQLayoutWidget" row="3" column="0" rowspan="1" colspan="2">
 119. <property name="name">
 120. <cstring>layout4</cstring>
 121. </property>
 122. <hbox>
 123. <property name="name">
 124. <cstring>unnamed</cstring>
 125. </property>
 126. <spacer>
 127. <property name="name">
 128. <cstring>spacer2</cstring>
 129. </property>
 130. <property name="orientation">
 131. <enum>Horizontal</enum>
 132. </property>
 133. <property name="sizeType">
 134. <enum>Fixed</enum>
 135. </property>
 136. <property name="sizeHint">
 137. <size>
 138. <width>20</width>
 139. <height>20</height>
 140. </size>
 141. </property>
 142. </spacer>
 143. <widget class="TQLabel">
 144. <property name="name">
 145. <cstring>textLabel2</cstring>
 146. </property>
 147. <property name="text">
 148. <string>&amp;Quality:</string>
 149. </property>
 150. <property name="buddy" stdset="0">
 151. <cstring>soundQuality</cstring>
 152. </property>
 153. </widget>
 154. <widget class="TQComboBox">
 155. <item>
 156. <property name="text">
 157. <string>Default</string>
 158. </property>
 159. </item>
 160. <item>
 161. <property name="text">
 162. <string>16 Bits (high)</string>
 163. </property>
 164. </item>
 165. <item>
 166. <property name="text">
 167. <string>8 Bits (low)</string>
 168. </property>
 169. </item>
 170. <property name="name">
 171. <cstring>soundQuality</cstring>
 172. </property>
 173. <property name="sizePolicy">
 174. <sizepolicy>
 175. <hsizetype>5</hsizetype>
 176. <vsizetype>0</vsizetype>
 177. <horstretch>0</horstretch>
 178. <verstretch>0</verstretch>
 179. </sizepolicy>
 180. </property>
 181. </widget>
 182. <spacer>
 183. <property name="name">
 184. <cstring>spacer3</cstring>
 185. </property>
 186. <property name="orientation">
 187. <enum>Horizontal</enum>
 188. </property>
 189. <property name="sizeType">
 190. <enum>Expanding</enum>
 191. </property>
 192. <property name="sizeHint">
 193. <size>
 194. <width>0</width>
 195. <height>20</height>
 196. </size>
 197. </property>
 198. </spacer>
 199. </hbox>
 200. </widget>
 201. <widget class="TQCheckBox" row="2" column="0">
 202. <property name="name">
 203. <cstring>customRate</cstring>
 204. </property>
 205. <property name="text">
 206. <string>Use &amp;custom sampling rate:</string>
 207. </property>
 208. </widget>
 209. <widget class="TQLayoutWidget" row="2" column="1">
 210. <property name="name">
 211. <cstring>layout6</cstring>
 212. </property>
 213. <hbox>
 214. <property name="name">
 215. <cstring>unnamed</cstring>
 216. </property>
 217. <widget class="TQSpinBox">
 218. <property name="name">
 219. <cstring>samplingRate</cstring>
 220. </property>
 221. <property name="enabled">
 222. <bool>true</bool>
 223. </property>
 224. <property name="sizePolicy">
 225. <sizepolicy>
 226. <hsizetype>5</hsizetype>
 227. <vsizetype>0</vsizetype>
 228. <horstretch>0</horstretch>
 229. <verstretch>0</verstretch>
 230. </sizepolicy>
 231. </property>
 232. <property name="suffix">
 233. <string> Hz </string>
 234. </property>
 235. <property name="maxValue">
 236. <number>99999</number>
 237. </property>
 238. <property name="lineStep">
 239. <number>10</number>
 240. </property>
 241. <property name="value">
 242. <number>44100</number>
 243. </property>
 244. </widget>
 245. <spacer>
 246. <property name="name">
 247. <cstring>spacer4</cstring>
 248. </property>
 249. <property name="orientation">
 250. <enum>Horizontal</enum>
 251. </property>
 252. <property name="sizeType">
 253. <enum>Expanding</enum>
 254. </property>
 255. <property name="sizeHint">
 256. <size>
 257. <width>0</width>
 258. <height>20</height>
 259. </size>
 260. </property>
 261. </spacer>
 262. </hbox>
 263. </widget>
 264. <widget class="TQLineEdit" row="5" column="1">
 265. <property name="name">
 266. <cstring>addOptions</cstring>
 267. </property>
 268. <property name="enabled">
 269. <bool>false</bool>
 270. </property>
 271. </widget>
 272. <widget class="TQLineEdit" row="4" column="1">
 273. <property name="name">
 274. <cstring>deviceName</cstring>
 275. </property>
 276. <property name="enabled">
 277. <bool>false</bool>
 278. </property>
 279. <property name="text">
 280. <string>/dev/dsp</string>
 281. </property>
 282. </widget>
 283. </grid>
 284. </widget>
 285. <widget class="TQGroupBox">
 286. <property name="name">
 287. <cstring>groupBox3</cstring>
 288. </property>
 289. <property name="title">
 290. <string>Select your MIDI Device</string>
 291. </property>
 292. <grid>
 293. <property name="name">
 294. <cstring>unnamed</cstring>
 295. </property>
 296. <widget class="TQCheckBox" row="1" column="0">
 297. <property name="name">
 298. <cstring>midiUseMapper</cstring>
 299. </property>
 300. <property name="text">
 301. <string>Use MIDI ma&amp;pper:</string>
 302. </property>
 303. </widget>
 304. <widget class="TQLabel" row="0" column="0">
 305. <property name="name">
 306. <cstring>textLabel4</cstring>
 307. </property>
 308. <property name="text">
 309. <string>Select the &amp;MIDI device:</string>
 310. </property>
 311. <property name="buddy" stdset="0">
 312. <cstring>deviceName</cstring>
 313. </property>
 314. </widget>
 315. <widget class="TQComboBox" row="0" column="1">
 316. <property name="name">
 317. <cstring>midiDevice</cstring>
 318. </property>
 319. <property name="sizePolicy">
 320. <sizepolicy>
 321. <hsizetype>7</hsizetype>
 322. <vsizetype>0</vsizetype>
 323. <horstretch>0</horstretch>
 324. <verstretch>0</verstretch>
 325. </sizepolicy>
 326. </property>
 327. </widget>
 328. <widget class="KURLRequester" row="1" column="1">
 329. <property name="name">
 330. <cstring>midiMapper</cstring>
 331. </property>
 332. <property name="enabled">
 333. <bool>false</bool>
 334. </property>
 335. </widget>
 336. </grid>
 337. </widget>
 338. <spacer>
 339. <property name="name">
 340. <cstring>spacer17</cstring>
 341. </property>
 342. <property name="orientation">
 343. <enum>Vertical</enum>
 344. </property>
 345. <property name="sizeType">
 346. <enum>Expanding</enum>
 347. </property>
 348. <property name="sizeHint">
 349. <size>
 350. <width>20</width>
 351. <height>60</height>
 352. </size>
 353. </property>
 354. </spacer>
 355. </vbox>
 356. </widget>
 357. <layoutdefaults spacing="6" margin="11"/>
 358. <includes>
 359. <include location="global" impldecl="in implementation">kurlrequester.h</include>
 360. </includes>
 361. </UI>