Bladeren bron

Avoid overriding user linker flags (LDFLAGS) for modules and shared libs

Signed-off-by: Fabio Rossi <rossi.f@inwind.it>
pull/5/head
Fabio Rossi 10 maanden geleden
bovenliggende
commit
5767e49f35
1 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 2 en 2 verwijderingen
  1. 2
    2
      CMakeLists.txt

+ 2
- 2
CMakeLists.txt Bestand weergeven

@@ -109,8 +109,8 @@ add_definitions(
)

set( CMAKE_CXX_FLAGS "${CMAKE_CXX_FLAGS} ${TQT_CXX_FLAGS}" )
set( CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS "-Wl,--no-undefined" )
set( CMAKE_MODULE_LINKER_FLAGS "-Wl,--no-undefined" )
set( CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS "${CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS} -Wl,--no-undefined" )
set( CMAKE_MODULE_LINKER_FLAGS "${CMAKE_MODULE_LINKER_FLAGS} -Wl,--no-undefined" )


##### tdegraphics directories ###################

Laden…
Annuleren
Opslaan