Преглед на файлове

Adjusted to latest TQVariant::TQVariant(bool) function.

Signed-off-by: Michele Calgaro <michele.calgaro@yahoo.it>
pull/10/head
Michele Calgaro преди 1 месец
родител
ревизия
5c454501e0
Signed by: Michele Calgaro <michele.calgaro@yahoo.it> GPG Key ID: 2A75B7CA8ADED5CF
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      ksvg/ecma/ksvg_ecma.cpp

+ 1
- 1
ksvg/ecma/ksvg_ecma.cpp Целия файл

@@ -317,7 +317,7 @@ TQVariant KSVG::valueToVariant(ExecState *exec, const Value &val)
317 317
 	switch(val.type())
318 318
 	{
319 319
 		case BooleanType:
320
-			res = TQVariant(val.toBoolean(exec), 0);
320
+			res = TQVariant(val.toBoolean(exec));
321 321
 			break;
322 322
 		case NumberType:
323 323
 			res = TQVariant(val.toNumber(exec));

Loading…
Отказ
Запис