TDE graphics utilities
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 

18 wiersze
432 B

 1. #MIN_CONFIG
 2. DO_NOT_COMPILE="$DO_NOT_COMPILE"
 3. dnl Checks for header files.
 4. AC_HEADER_DIRENT
 5. AC_HEADER_STDC
 6. AC_CHECK_HEADERS(fcntl.h sys/time.h unistd.h stdlib.h paths.h)
 7. AC_CHECK_SETENV
 8. AC_CHECK_UNSETENV
 9. AC_CHECK_USLEEP
 10. AC_CHECK_MKSTEMPS
 11. dnl Checks for typedefs, structures, and compiler characteristics.
 12. AC_HEADER_TIME
 13. CXXFLAGS="$CXXFLAGS $KDE_DEFAULT_CXXFLAGS"
 14. KDE_INIT_DOXYGEN([KDE Graphics API Reference], [Version $VERSION])