TDE graphics utilities
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Chris f8eca932ce Delete kamera pics, not needed anymore. 1 miesiąc temu
..
kcontrol Kamera: prepared for removal of camera_test icon file. 1 miesiąc temu
tdeioslave Fixed wrong DocPath strings. This relates to bug 2319. 5 lat temu
AUTHORS Copy the KDE 3.5 branch to branches/trinity for new KDE 3.5 features. 10 lat temu
CMakeL10n.txt Add CMakeL10n rules. 1 rok temu
CMakeLists.txt Delete kamera pics, not needed anymore. 1 miesiąc temu
ConfigureChecks.cmake Add support for gphoto 2.5 7 lat temu
Makefile.am Delete kamera pics, not needed anymore. 1 miesiąc temu
README Copy the KDE 3.5 branch to branches/trinity for new KDE 3.5 features. 10 lat temu
configure.in.in Additional renaming of kde to tde 8 lat temu

README

Dependencies:

You need libgphoto 2.0 final (or later).

libgphoto2 2.3.1 or newer is recommended.