TDE graphics utilities
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
 

142 řádky
3.8 KiB

 1. At 100% zoom: kpMainWindow::drawTransparentBackground() accounts for
 2. about 75% of kpView::paintEvent()'s time. Bottleneck is
 3. QPainter::fillRect(). QPainter::drawPixmap() seems much faster. For
 4. 800x600, renderer goes from 10ms to 1ms.
 5. --- kpmainwindow.cpp 2004-08-05 02:10:38.000000000 +1000
 6. +++ kpmainwindow.cpp 2004-09-29 11:24:45.000000000 +1000
 7. @@ -838,12 +838,116 @@
 8. }
 9. +#if 1
 10. +// (indexed by [isPreview][parity])
 11. +static QPixmap *checkerBoardCache [2][2] = {{0, 0}, {0, 0}};
 12. +
 13. +
 14. +static int checkerBoardCellSize (bool isPreview)
 15. +{
 16. + return !isPreview ? 16 : 10;
 17. +}
 18. +
 19. +
 20. +// public
 21. +static QPixmap *createCheckerBoardCache (bool isPreview, bool parity)
 22. +{
 23. + int cellSize = checkerBoardCellSize (isPreview);
 24. + const int rep = 2; // must be multiple of 2
 25. +
 26. + QPixmap *newPixmap = new QPixmap (cellSize * rep, cellSize * rep);
 27. + QPainter painter (newPixmap);
 28. +
 29. + int parityAsInt = parity ? 1 : 0;
 30. + for (int y = 0; y < rep; y++)
 31. + {
 32. + for (int x = 0; x < rep; x++)
 33. + {
 34. + QColor col;
 35. +
 36. + if ((parityAsInt + x + y) % 2)
 37. + {
 38. + if (!isPreview)
 39. + col = QColor (213, 213, 213);
 40. + else
 41. + col = QColor (224, 224, 224);
 42. + }
 43. + else
 44. + col = Qt::white;
 45. +
 46. + painter.fillRect (x * cellSize, y * cellSize,
 47. + cellSize, cellSize,
 48. + col);
 49. + }
 50. + }
 51. +
 52. + painter.end ();
 53. + return newPixmap;
 54. +}
 55. +
 56. +void kpMainWindow::drawTransparentBackground (QPainter *painter,
 57. + int /*viewWidth*/, int /*viewHeight*/,
 58. + const QRect &rect,
 59. + bool isPreview)
 60. +{
 61. +#if DEBUG_KP_MAIN_WINDOW && 1 || 1
 62. + kdDebug () << "\tkpMainWindow::drawTransparentBackground(rect="
 63. + << rect << ")" << endl;
 64. + QTime totalTimer; totalTimer.start ();
 65. +#endif
 66. +
 67. + int cellSize = checkerBoardCellSize (isPreview);
 68. +
 69. +
 70. + int starty = rect.y ();
 71. + if (starty % cellSize)
 72. + starty -= (starty % cellSize);
 73. +
 74. + int startx = rect.x ();
 75. + if (startx % cellSize)
 76. + startx -= (startx % cellSize);
 77. +
 78. +
 79. + int parity = ((startx / cellSize + starty / cellSize) % 2) ? 1 : 0;
 80. +
 81. + if (!checkerBoardCache [isPreview][parity])
 82. + {
 83. + checkerBoardCache [isPreview][parity] = createCheckerBoardCache (isPreview, parity);
 84. + }
 85. +
 86. + QPixmap *tilePixmap = checkerBoardCache [isPreview][parity];
 87. + for (int y = starty; y <= rect.bottom (); y += tilePixmap->height ())
 88. + {
 89. + for (int x = startx; x <= rect.right (); x += tilePixmap->width ())
 90. + {
 91. + painter->drawPixmap (x - rect.x (), y - rect.y (), *tilePixmap);
 92. + }
 93. + }
 94. +
 95. +#if DEBUG_KP_MAIN_WINDOW && 1 || 1
 96. +{
 97. + const int totalTimerElapsed = totalTimer.elapsed ();
 98. + kdDebug () << "\t\ttotal=" << totalTimerElapsed << endl;
 99. +}
 100. +#endif
 101. +}
 102. +
 103. +
 104. +#else
 105. +
 106. // public
 107. void kpMainWindow::drawTransparentBackground (QPainter *painter,
 108. int /*viewWidth*/, int /*viewHeight*/,
 109. const QRect &rect,
 110. bool isPreview)
 111. {
 112. +#if DEBUG_KP_MAIN_WINDOW && 1
 113. + kdDebug () << "\tkpMainWindow::drawTransparentBackground(rect="
 114. + << rect << ")" << endl;
 115. + QTime totalTimer; totalTimer.start ();
 116. +#endif
 117. +
 118. +
 119. const int cellSize = !isPreview ? 16 : 10;
 120. int starty = rect.y ();
 121. @@ -877,8 +982,15 @@
 122. }
 123. }
 124. painter->restore ();
 125. -}
 126. +#if DEBUG_KP_MAIN_WINDOW && 1 || 1
 127. +{
 128. + const int totalTimerElapsed = totalTimer.elapsed ();
 129. + kdDebug () << "\t\ttotal=" << totalTimerElapsed << endl;
 130. +}
 131. +#endif
 132. +}
 133. +#endif
 134. // private slot
 135. void kpMainWindow::slotUpdateCaption ()