TDE graphics utilities
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 

38 regels
848 B

#################################################
#
# (C) 2010-2011 Calvin Morrison
# mutantturkey@gmail.com
#
# Improvements and feedback are welcome
#
# This file is released under GPL >= 2
#
#################################################
include_directories(
${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}
${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/../lib
${CMAKE_BINARY_DIR}
${TDE_INCLUDE_DIR}
${TQT_INCLUDE_DIRS}
)
link_directories(
${TQT_LIBRARY_DIRS}
)
#### other data #################################
INSTALL( FILES kcmkmrml.desktop DESTINATION ${XDG_APPS_INSTALL_DIR} )
#### kcm_kmrml (module) ###########################
tde_add_kpart( kcm_kmrml AUTOMOC
SOURCES
kcmkmrml.cpp mainpage.cpp indexer.cpp
serverconfigwidget.ui indexcleaner.cpp
LINK
kmrmlstuff-static tdeparts-shared tdeio-shared
DESTINATION ${PLUGIN_INSTALL_DIR}
)